Finansowanie sportu oraz działalności pożytku publicznego z budżetu JST

Ogólnopolska Konferencja Rzeszów 28-29 września 2015 r.

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostaną tematycznie wyodrębnione IV sesje konferencyjne, których zakres tematyczny odzwierciedla najistotniejsze problemy identyfikowane w obszarze finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego.

Podstawy wystąpień analizujące przedstawiane zagadnienie posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego prawem działania lub zaniechania.

W ramach sesji przewidziane są wystąpienia osób o uznanym dorobku naukowym bądź zawodowym w sferze identyfikowanej z przedmiotem Konferencji.

Adresaci

Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne finansowane ze środków publicznych bądź ubiegających się o realizację takich zadań, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych).

Miejsce

Sala Millenium (2 piętro)
Hotel Hilton Garden Inn, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów.

HGI_4 HGI_1 HGI_2 HGI_3

Koszt

Opłata konferencyjna wynosi 395 zł/osoba. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają w standardzie:

 • udział w 2 dniach szkoleniowych (IV sesje wykładowe),
 • bufet kawowy,
 • kolację,
 • lunch,
 • certyfikat,
 • pakiet konferencyjny,
 • miejsce parkingowe.

Opłaty fakultatywne:

 • Nocleg (28-29 września) w Hotelu Hilton - dopłata 100 zł/osoba
  (miejsce w pok. 2 os. ze śniadaniem).
 • Nocleg (28-29 września) w Hotelu Hilton - dopłata 200 zł/osoba
  (miejsce w pok. 1 os. ze śniadaniem).

PODMIOTY WSPÓŁORGANIZUJĄCE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
w Rzeszowie
Szkolenia dla JST

Podmioty wspierające

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Rzeszowa
Patronat Honorowy
Starosty Rzeszowskiego
Patronat Honorowy
Unii Miasteczek Polskich
Patronat Honorowy
Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
Patronat Medialny
samorzad.Lex.pl
© Ogólnopolska Konferencja Rzeszów 2015